Obsah

Späť

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadostí o voľbu poštou v referende z cudziny pre voličov s trvalým pobytom na území SR

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadostí o voľbu poštou v referende

z cudziny pre voličov s trvalým pobytom na území SR

 

Obec Malá Mača zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie žiadostí o voľbu poštou z cudziny pre voličov s trvalým pobytom na území SR, ktorí sa v čase referenda (21.01.2023) budú zdržiavať mimo jej územia:

 

urad@obecmalamaca.sk

ekonom@obecmalamaca.sk

 

Vyvesené: 15. 11. 2022

Dátum zvesenia: 3. 12. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť