Obsah

Zita Jasovská

Typ: ostatné
Samostatný odborný referent

pokladňa, miestny rozhlas, správa miestnych poplatkov, personalistika, mzdová agenda, evidencia obyvateľov – trvalý pobyt, prechodný pobyt, overovanie listín a podpisov, zápisnice zasadnutí obecného zastupiteľstva,

ozhodnutia v režime originálnej a prenesenej kompetencie štátnej správy, zvláštne užívanie miestnych komunikácií – rozkopávkové povolenia, určenia trvalého a dočasného dopravného značenia na miestnych komunikáciách, uzávierky na miestnych komunikáciách,

stavebná správa - stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, územné rozhodnutia, zmeny stavieb, zmeny v užívaní stavieb, ohlásenia drobných stavieb a stavebných úprav, výruby drevín, záväzné stanoviská k investičnej činnosti, povoľovanie otváracích dôb, rybárske lístky, osvedčenia SHR, vydávanie licencií na výherné automaty


Vytvorené: 21. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 21. 9. 2018 11:18
Autor: Správca Webu