Obsah

Csilla Oravecová

Typ: ostatné
Samostatný odborný referent

ucelená agenda účtovníctva – dodávateľské, odberateľské faktúry a ich analytická evidencia, financovanie, skladová evidencia, evidencia pohľadávok a ich vymáhanie, evidencia záväzkov a ich úhrad,

ucelená agenda rozpočtovníctva – zostavovanie návrhu rozpočtu podľa jednotnej klasifikácie a jej zmeny,

agenda majetku obce – analytická evidencia majetku podľa druhov, miest umiestnenia a hmotne zodpovedných osôb, inventarizácia majetku obce,

správa miestnych daní


Vytvorené: 21. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 16. 3. 2019 22:06
Autor: Správca Webu