Obsah

Hlavná kontrolórka obce

# A Á Ä B C Č D Ď DZ E É F G H CH I Í J K L Ĺ Ľ M N Ň O Ó Ô P Q R Ŕ S Š T Ť U Ú V W X Y Ý Z Ž
#

Ing. Ilona Varsányi

je zamestnancom obce. Vykonáva kontrolu úloh vyplývajúcich zo zákona. Kontroluje účtovníctvo, pokladničné operácie, nakladanie s majetkom obce. Vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečného účtu. Zúčastňuje sa zasadnutí OZ s hlasom poradným