Content

Contract list, Invoice list, Order list


Preparing ...

Extended searching
Date of publication Name
Contract no.
price * Contracting parties
07.04.2022

Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve

Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve

0,01 EUR 8,5 Centov za m2

Ladislav Somogyi

Obec Malá Mača

01.03.2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

CRZ-153-02-2022-SK

576,00 EUR päťstosedemdesiatšesť

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Malá Mača

21.09.2021

Dodatok č. 4

1910006 - dodatok č.4

1,00 EUR egy

AIRNET s.r.o.

Obec Malá Mača

21.09.2021

Dodatok č. 4

1910005 - dodatok č.4

1,00 EUR egy

AIRNET s.r.o.

Obec Malá Mača

30.08.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

BOZPPO20210827023001

432,00 EUR Négyszázharminckettő

MG Business Services s.r.o.

František Hontvári

22.07.2021

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti

KB/ ZO/2021KB20440-2

72,00 EUR Hetvenkettő

osobnyudaj.sk,s.r.o.

Obec Malá Mača

13.07.2021

Zmluva o dielo

2/07/2021

13 137,46 EUR Tizenháromezerszázharminchét 46/100

LEMAC, s.r.o.

František Hontvári

09.07.2021

Zmluva o dielo

1/07/2021

27 464,69 EUR Huszonhétezernégyszázhatvannégy 69/100

AXATEM Projekt s.r.o.

František Hontvári

06.07.2021

Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby

Z0132021

633,89 EUR Hatszázharminchárom 89/100

ReZet, s.r.o.

František Hontvári

02.07.2021

Dodatok č. 1/2021 k Zmluve o poskytnutí stravy

Dodatok č. 1/2021 k Zmluve zo dňa 2.9.2019

nulla

Spojená škola Sládkovičovo

Obec Malá Mača

01.07.2021

Dodatok č. 2 k Zmluve zo dňa 12.8.2019

Dodatok č. 2 k zmluve č. 744/2019/UZ

200,00 EUR Kétszáz

VÚB, a.s.

Obec Malá Mača

08.06.2021

Zmluva o prenájme

8/6/2021

26,00 EUR Dvadsaťšesť

Lindström, s.r.o.

František Hontvári

21.04.2021

Zmluva o dielo

1/04/2021

5 007,24 EUR Päťtisícsedem 24/100

AXATEM Projekt s.r.o.

Obec Malá Mača

17.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

1/2021

nula

SR - Štatistický úrad

Obec Malá Mača

19.01.2021

Zmluva o vývoze infekčného odpadu

15210081

250,00 EUR dvestopäťdesiat

AKS group, s.r.o.

Obec Malá Mača

05.01.2021

Dodatok č. 2 k zmluve zo dňa 17.01.2003

1/01/2021

300,00 EUR tristo

Obec Pusté Úľany

Obec Malá Mača

* The above given price is final. In case that the party to contract is VAT payer, the price is given incl. VAT..

page:

  • 1