Navigácia

Obsah

2024

VZN č. 94/2024 - o podmienkach držania psov Stiahnuté: 14x | 24.04.2024

2023

VZN č. 91-2022 - daň za nevýherné automaty Stiahnuté: 65x | 02.01.2023

VZN č. 90-2022 - daň za užívanie verejného priestranstva Stiahnuté: 69x | 02.01.2023

VZN č. 89-2022 - daň za psa Stiahnuté: 80x | 02.01.2023

VZN č. 88-2022 - nakladanie s odpadom Stiahnuté: 84x | 02.01.2023

VZN č. 87-2022 - poplatky za odpad Stiahnuté: 115x | 02.01.2023

VZN č. 93-2023 - poplatky za odpad Stiahnuté: 32x | 21.12.2023

2022

VZN č. 86-2022 - UPN, doplnok č. 4/2021 Stiahnuté: 115x | 14.04.2022

2021

VZN č. 85/2021 - Nakladanie s odpadom Stiahnuté: 179x | 22.12.2021

VZN č. 84/2021 - poplatky za odpad Stiahnuté: 220x | 22.12.2021

VZN č. 83/2021 - daň z nehnuteľností Stiahnuté: 133x | 22.12.2021

VZN č. 82/2021 - o umiestnení volebných plagátov Stiahnuté: 116x | 21.07.2021

2020

VZN č. 81/2020 - Prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 116x | 16.07.2020

VZN č. 80/2020 - ÚPN obce, doplnky č. 3/2019 Stiahnuté: 135x | 16.07.2020

VZN č. 79/2020 - o podmienkach poskytovania dotácií Stiahnuté: 152x | 16.07.2020

Stránka

  • 1