Navigácia

Obsah

Späť

Verejná vyhláška: oznámenie o začatí konania o odstránení stavby verejnou vyhláškou "Garáž súp. č. 144"

Vyvesené: 6. 6. 2023

Dátum zvesenia: 22. 6. 2023

Zodpovedá: Správca Webu

Späť