Navigácia

Obsah

Starosta


 

Lýdia Popluhárová
zástupkyňa starostu


Starosta je najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého zvolili obyvatelia v priamych voľbách. Je štatutárnym zástupcom v majetkovo-právnych vzťahoch obce a v pracovno-právnych vzťahoch zamestnancov obce. Je správnym orgánom v administratívno-právnych vzťahoch.

Zástupkyňa starostu bola uznesením obecného zastupiteľstva č. 73/OZ-2023 poverená plnením úloh starostu v plnom rozsahu od 30.12.2023 do zloženia sľubu novozvoleného starostu v doplňujúcich voľbách.