Navigácia

Obsah

Starosta


Ing. František Hontvári

Ing. František Hontvári
        starosta obce


Je najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého zvolili obyvatelia v priamych voľbách. Je štatutárnym zástupcom v majetkovo-právnych vzťahoch obce a v pracovno-právnych vzťahoch zamestnancov obce. Je správnym orgánom v administratívno-právnych vzťahoch.

Súčasný starosta bol zvolený v posledných komunálnych voľbách dňa 10. novembra 2018 z dvoch kandidátov, získal 195 platných hlasov, čo predstavuje 72,22 %-nú podporu zúčastnených voličov.