Navigácia

Obsah

Spoločenská kronika


Ku dňu 31.08.2023

Počet obyvateľov: 609

Prihlásili sa: 21

Odhlásili sa: 6

 

V roku 2022 sa narodilo 7 detí a zomrelo 13 osôb.

Na trvalý pobyt sa prihlásilo 24 osôb a odhlásilo sa 11 osôb.

V porovnaní s rokom 2021 sa počet obyvateľov zvýšil o 7 osôb.