Navigácia

Obsah

Spoločenská kronika


Ku dňu 31.07.2022

Počet obyvateľov: 592

Prihlásili sa: 14

Odhlásili sa: 7

 

V roku 2021 sa narodilo 5 detí a zomrelo 5 osôb.

Na trvalý pobyt sa prihlásilo 23 osôb a odhlásilo sa 14 osôb.

V porovnaní s rokom 2020 sa počet obyvateľov zvýšil o 9 osôb.