Navigácia

Obsah

Spoločenská kronika


Ku dňu 28.02.2023

Počet obyvateľov: 590

Prihlásili sa: 0

Odhlásili sa: 0

 

V roku 2022 sa narodilo 7 detí a zomrelo 13 osôb.

Na trvalý pobyt sa prihlásilo 24 osôb a odhlásilo sa 11 osôb.

V porovnaní s rokom 2021 sa počet obyvateľov zvýšil o 7 osôb.