Obsah

Obec Malá Mača, ako prevádzkovateľ pohrebiska upozorňuje nájomcov hrobových miest

Typ: ostatné
Obec Malá Mača, ako prevádzkovateľ pohrebiska upozorňuje nájomcov hrobových miest, že podľa prevádzkového poriadku pohrebiska je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa zriadiť alebo rekonštruovať pomník, zabetónovať hrob a vybetónovať okolie pomníka na hrobovom mieste...

Obec Malá Mača,ako prevádzkovateľ pohrebiska upozorňuje nájomcov hrobových miest, že podľa prevádzkového poriadku pohrebiska je zakázané okrem iného bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa – obce svojvoľne zriadiť alebo rekonštruovať pomník, vykonávať výkopové práce, zabetónovať hrob a vybetónovať okolie pomníka na hrobovom mieste.

Ďalej zhotoviteľ, ktorý na svoju prácu pri úprave hrobového potrebuje doviezť materiál motorovým vozidlom, je povinný vyžiadať si od prevádzkovateľa povolenie na vstup. Nájomca, resp. osoby, ktoré na hrobovom mieste vykonávajú kamenárske práce, sú povinné zvyšky kameňa a ostatných stavebných materiálov vyviezť z pohrebiska, a to na vlastné náklady.

Pri osadení pomníka alebo pri jeho úprave musí nájomca dodržiavať zásady prevádzkovateľa najmä pokiaľ ide o tvar a rozmery hrobového miesta. Na pohrebisku nie je dovolené meniť rozmery už vybudovaného hrobového miesta, tzn. zmenšovať hrobové miesto: dvojhrob na jednohrob.

Porušením týchto aj ostatných povinností nájomcu hrobového miesta, uvedených v prevádzkovom poriadku sa nájomca hrobového miesta dopúšťa priestupku v zmysle zákona o pohrebníctve a hrozí mu pokuta do výšky 663 €.


Vytvorené: 14. 10. 2021
Posledná aktualizácia: 14. 10. 2021 11:05
Autor: Správca Webu