Obsah

Správy

OR HaZZ

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiarov

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiarov celý text

ostatné | 31. 8. 2023 | Autor: Správca Webu
TTSK

Zmeny cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy pre obdobie platnosti 2023/2024 - výzva na pripomienkovanie

Zmeny cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy pre obdobie platnosti 2023/2024 - výzva na pripomienkovanie celý text

ostatné | 25. 8. 2023 | Autor: Správca Webu
RVaPS Galanta

Nariadenie opatrenia na tlmenie a zabránenie šírenia choroby - moru včelieho plodu

ochranné pásmo: čiastočne aj katastrálne územie Malá Mača celý text

ostatné | 21. 8. 2023 | Autor: Správca Webu
Ministerstvo práce sociálych vecí a rodiny

Bezplatné dlhové poradenstvo

Bezplatné dlhové poradenstvo celý text

ostatné | 23. 3. 2023 | Autor: Správca Webu
TSK

Intervenčné centrum pre pomoc obetiam domáceho násilia pre Trnavský kraj

Intervenčné centrum pre pomoc obetiam domáceho násilia pre Trnavský kraj celý text

ostatné | 22. 3. 2023 | Autor: Správca Webu

Odvoz odpadu - stav kreditov / Hulladékkezelési kreditek

Odvoz odpadu - stav kreditov / Hulladékkezelési kreditek celý text

ostatné | 9. 3. 2023 | Autor: Správca Webu
#

Polícia upozorňuje

Pozor na podvodníkov celý text

ostatné | 4. 8. 2022 | Autor: Správca Webu
#

Polícia upozorňuje na nové spôsoby podvodov na senioroch

Podvody na senioroch celý text

ostatné | 22. 4. 2022 | Autor: Správca Webu
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante 1

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v okrese Galanta od 14.04.2022 o 12:00 hod. do odvolania celý text

ostatné | 14. 4. 2022 | Autor: Správca Webu

Nahlasovanie počtu ubytovaných vojnových utečencov z Ukrajiny

Nahlasovanie počtu ubytovaných vojnových utečencov z Ukrajiny celý text

ostatné | 11. 3. 2022 | Autor: Správca Webu

Informácia pre utečencov z Ukrajiny

Informácia pre utečencov z Ukrajiny celý text

ostatné | 11. 3. 2022 | Autor: Správca Webu
RVaPS Ga

Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta upozorňuje na výskyt vysoko patogénnej vtáčej chrípky (HPAI) na Slovensku a v členských štátoch EÚ

Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta upozorňuje na výskyt vysoko patogénnej vtáčej chrípky(HPAI)na Slovensku a v členských štátoch EÚ celý text

ostatné | 26. 11. 2021 | Autor: Správca Webu
DPO SR - ÚO Galanta

Opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov v období zimnej vykurovacej sezóny 2021/2022

Opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov v období zimnej vykurovacej sezóny 2021/2022 celý text

ostatné | 10. 11. 2021 | Autor: Správca Webu

Obec Malá Mača, ako prevádzkovateľ pohrebiska upozorňuje nájomcov hrobových miest

Obec Malá Mača, ako prevádzkovateľ pohrebiska upozorňuje nájomcov hrobových miest, že podľa prevádzkového poriadku pohrebiska je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa zriadiť alebo rekonštruovať pomník, zabetónovať hrob a vybetónovať okolie pomníka na hrobovom mieste... celý text

ostatné | 14. 10. 2021 | Autor: Správca Webu
PZ SR

Polícia upozorňuje

Polícia upozorňuje na opakované prípady podvodov celý text

ostatné | 14. 9. 2021 | Autor: Správca Webu

RVPS Ga: Mimoriadne núdzové opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia AMO

RVPS Ga: Mimoriadne núdzové opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia afrického moru ošípaných (AMO) v populácii diviačej zveri a domácich ošípaných na území SR s účinnosťou od 03.08.2021 až do odvolania - nariadené hlavným veterinárnym lekárom SR celý text

ostatné | 11. 8. 2021 | Autor: Správca Webu
Polícia

Seniori, pozor na podvodníkov!

Seniori, pozor na podvodníkov! celý text

ostatné | 16. 6. 2021 | Autor: Správca Webu

Samospráva oznamuje

Samospráva oznamuje, že vzhľadom na ukončený núdzový stav a pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu je obecný úrad pre verejnosť naďalej uzavretý.
celý text

ostatné | 19. 5. 2021 | Autor: Správca Webu

Trnavská župa organizuje očkovanie proti Covid 19 obyvateľov nad 70 rokov a imobilných obyvateľov a ich doprovod výjazdovou službou

Trnavská župa organizuje očkovanie proti Covid 19 obyvateľov nad 70 rokov a imobilných obyvateľov a ich doprovod výjazdovou službou celý text

ostatné | 6. 5. 2021 | Autor: Správca Webu

Výsledok testovania 24.04.2021

Výsledok testovania 24.04.2021 celý text

ostatné | 26. 4. 2021 | Autor: Správca Webu

Oznam o doručení rozhodnutí k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa a za odvoz komunálneho odpadu

Doručovanie rozhodnutí k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa a za odvoz komunálneho odpadu celý text

ostatné | 13. 4. 2021 | Autor: Správca Webu

Oznam o možnosti registrácie na očkovanie cez župnú čakáreň

Oznam o možnosti registrácie na očkovanie cez župnú čakáreň celý text

ostatné | 30. 3. 2021 | Autor: Správca Webu

ZsVS oznamuje - odpočet vodomerov v marci nebudú vykonávať

ZsVS oznamuje - odpočet vodomerov v marci nebudú vykonávať celý text

ostatné | 8. 3. 2021 | Autor: Správca Webu

Prevencia má význam

Prevencia má význam celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
ruka ruku myje

ruka ruku myje

ruka ruku myje celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Opatrenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny pre klientov

Opatrenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny pre klientov, postupy v oblasti služieb zamestnanosti,v oblasti pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného, štátnych sociálnych dávok, peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, preukazu a parkovacieho preukazu počas krízovej situácie celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Správca Webu

Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru v Galante - VYHLÁSENIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

ORHaZZ Ga: VYHLÁSENIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU celý text

ostatné | 26. 4. 2019 | Autor: Správca Webu

Usmernenie RVaPS Galanta pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Usmernenie RVaPS Galanta pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu celý text

ostatné | 23. 1. 2019 | Autor: Správca Webu