Obec Malá Mača vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa materskej školy v Malej Mači.

Prihlášky do výberového konania s požadovanými dokladmi posielajte do 26. júla 2017 do 12:00 hod. na adresu: Obecný úrad, ul. Hlavná č. 127/46, 925 21 Malá Mača

Úplné znenie výzvy