V obci máme športové oddiel futbalový a stolnotenisový, futbalisti každý rok zorganizujú Panchova cup.