VIII. KULTÚRNE SLÁVNOSTI
v Malej Mači pri OÚ
sobota 5. augusta 2017

Pozvanka MKS 2017


 

Malomačianske kultúrne slávnosti 2015

 

OBECNÉ KULTÚRNE DNI 2006

 

V rámci I. ročníka Mačianskych kultúrnych dní bol udelený tituly Čestný občan obce Malá Mača pani Irene Mitalovej , (bývalá učiteľka základnej školy 1. - 4. ročníka, kronikárka, knižnica, kultúra,...). 

 

Titul Čestný občan obce Malá Mača obdržal IM MEMORIAM pán Vitéz János Jónás , rodák z Malej Mače, ktorý bol so svojou rodinou v roku 1947 vysťahovaný z rodnej obce do Maďarska. Tento veľmi vzdelaný farár a opát 42 rokov obetavo slúžil ako kňaz v Bohňánskej farnosti.