Odvoz zabezpečuje TS Sládkovičovo

Pre II. polrok roku 2017

Môžete si ju stiahnuť cez Kalendár podujatí....

Zvoz TKO II.polrok 2017