TZB Global , spol. s r.o.  
vzduchotechnika,
adresa: Malá Mača, Vadonská ul.         č. 183/33
tel.: 031 788 48 20, fax: 031 784 17 48
 
Poľnohospodársko-obchodné družstvo Abrahám , živočíšna a rastlinná výroba, adresa: Abrahám,    tel.: 031 785 72 47, 8, fax: 031 785 72 04
Živnostníci:
Zoltán Szikhart - Malex - stavebná činnosť, adresa: Malá Mača, Vadonská ul. 193,
AGROREAL,
rozrábka mäsa, bitúnok
tel.: 031 701 33 11, 12, 13,
fax: 031 784 21 20
 
ABMONT - Čambál Vladimír, oprava áut, adresa:  Malá Mača, Vadonská ul. 187/56
Stolárstvo Kučerák - stolárske práce, adresa: Malá Mača, Vadonská ul. 225/19 
SHR Jana Lučanská - chov ošípaných, adresa:  Malá Mača, Vadonská ul. 187/58, tel.:031 784 62 48
súkromne hospodáriaci roľníci:
Tibor Gál
Malá Mača, Cintorínska 91/1,  
Jozef Majo Malá Mača, Hlavná 81/31
Ing. Zoltán Szemeth , Malá Mača, Cintorínska 95/9 
Ladislav Somogyi , Malá Mača , Cintorínska 99/19